Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016

Μαθήματα από την Καλιφόρνια

Η πιο καινοτόμος Πολιτεία σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος και τις νέεες τεχνολογίες κλιματικής αλλαγής είναι αναμφισβήτητα η Καλιφόρνια. Στις αρχές του 80 υποχρέωσε τους δημότες της να εισάγουν τον καταλύτη στα αυτοκίνητα τους ώστε να μετριαστούν οι επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Για την ιστορία η Καλιφόρνια επέβαλε και τις πιο αυστηρές κυρώσεις σε όσους οδηγούσαν χωρίς ζώνες ασφαλείας στις αρχές του 1990 επιβάλλοντας ουσιαστικά την χρήση τους στα όρια της Πολιτείας και μετά στις ΗΠΑ και σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Πρόσφατα η Καλιφόρνια κύρωσε με το νόμο 2868 την υποχρεωτική συμμετοχή της ηλεκτροπαραγωγής κατά τουλάχιστον 50% από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μέχρι το 2030. Είναι το πρώτο μέρος στον δυτικό κόσμο που επιβάλλει δια νόμου το μισό ενεργειακό μείγμα της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής να παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 

Είναι βέβαιο ότι η ανάγκη συμμόρφωσης στο νόμο, πρακτική που ισχύει στις ΗΠΑ, θα προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη των τεχνολογιών καθαρής ενέργειας στην Καλιφόρνια. 

Η ίδια η Πολιτεία όμως παρέχει και οικονομικά κίνητρα. Το incentive programme (πρόγραμμα ενισχύσεων) της Καλιφόρνια ενισχύεται με επιπλέον 249 εκατομμύρια δολάρια για τα ενεργειακά ζητήματα. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι το 75% αυτών των πόρων αξιοποιείται από επιχειρήσεις που επενδύουν σε τεχνολογίες και εγκαταστάσεις αποθήκευσης της ενέργειας. Σε αυτό το σημείο εστιάζεται και η δεύτερη απόπειρα πρωτοπορίας της Καλιφόρνια στα θέματα της καθαρής ενέργειας. 

Επιβάλλοντας την αύξηση του μείγματος της καθαρής ενέργειας στη συνολική μεγένθυνση της ηλεκτροπαραγωγής και επενδύοντας ταυτόχρονα στην αύξηση της παραγόμενης ενέργειας που μπορεί να αποθηκεύεται για να προσφέρεται on demand, η Καλιφόρνια πετυχαίνει: 

- Την εμπέδωση της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης στην ενίσχυση των καθαρών τεχνολογιών. 
- Την διασύνδεση της οικονομίας με τις επενδύσεις γύρω από τις ΑΠΕ
- Την σταθεροποίηση του δικτύου διανομής ενέργειας ακόμα και σε ανώμαλες συνθήκες. 

Για όσους εξάλλου πιστεύουν ότι οι καινοτομίες στην Καλιφόρνια αργότερα αποκτούν καθολικότερες διαστάσεις η αποθήκευση δείχνει να είναι το επόμενο στοίχημα στον χώρο της ενέργειας. 

Μπορούμε να σημειώσουμε και τις εταιρείες που θα μεγενθύνουν την ικανότητα αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας στην Καλιφόρνια. Είναι η Pacific Gas & Electric (PG&E), η San Diego Gas & Electric (SDG&E) και η Southern California Edison (SCE).