Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

Oι επενδυτικοί ορίζοντες των ΑΠΕ

Μια έξυπνη επένδυση ισορροπεί μεταξύ ρίσκου και ωφέλειας. Αν το ρίσκο είναι περιορισμένο και η απόδοση κεφαλαίου ικανοποιητική, τα χρήματα απελυθερώνονται προς ικανοποίηση της οικονομίας. 

Αποτελούν οι επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες μια έξυπνη κίνηση; 


Για πολλά χρόνια η απάντηση ήταν μάλλον αρνητική. Το ποσοστό απόδοσης του επενδυμένου κεφαλαίου (IRR) ήταν μικρό. To ρίσκο μεγάλο. Το βασικό πρόβλημα ήταν ότι η αρχική επένδυση ήταν ακριβή σε όλες τις μορφές ΑΠΕ.

Δεν ισχύει όμως το ίδιο σήμερα. Τα τελευταία 10-15 χρόνια τα δεδομένα άλλαξαν. Το κόστος της επένδυσης έπεσε αφού οι τεχνολογίες ωρίμασαν σε ένα παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο. 

                      MIT Technology Review, Evan Schwartz, 
                           Is renewable energy a ''good'' investment?, 2011 
Από το 2011, πριν ακόμα απ' την έκρηξη των φωτοβολταϊκών, η ετήσια απόδοση κεφαλαίου στις επενδύσεις των ΑΠΕ άρχισε να προσεγγίζει το 15%. 

Οι επενδύσεις μάλιστα κρίθηκαν ασφαλείς, αφού ελάχιστες επιχειρήσεις απώλεσαν το επενδυμένο κεφάλαιο. 

Από το 2011 μέχρι σήμερα το ποσοστό απόδοσης κεφαλαίου στις επενδύσεις των ΑΠΕ αυξήθηκε ενώ το κόστος επένδυσης συμπιέστηκε σε όλες τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. 

Ευοίνωες παρουσιάζονται οι προοπτικές στις επενδύσεις των ΑΠΕ και μακροσκοπικά. 

Έχει καταστεί πλέον κοινός τόπος ότι η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας θα έχει δυσμενέστατες οικονομικές συνέπειες για τα περισσότερα κράτη. Γίνεται επίσης αντιληπτό ότι είναι προτιμότερο να δαπανηθούν μικρότερα κόστη άμεσα για τον περιορισμό του φαινομένου. 


Οι άμεσοι κίνδυνοι στην παγκόσμια οικονομία από την κλιματική αλλαγή αναγνωρίστηκαν και στην πρόσφατη Συμφωνία του Παρισιού, Παράγονται πλέον δεσμευτικά αποτελέσματα σε όλα τα κράτη για κοινές δράσεις ενίσχυσης των ΑΠΕ στο πλαίσιο αποτροπής της κλιματικής αλλαγής.

Η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει ότι οι δεσμευτικοί στόχοι βάσει της οδηγίας 2009/28/ΕΚ στην Ευρώπη για παραγωγή 20% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και 10% της ενέργειας στον τομέα των μεταφορών από ανανεώσιμες πηγές μέχρι το 2020 θα ικανοποιηθούν. 

H πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την δυείσδυση των ΑΠΕ στο ποσοστό της συνολικής παραγόμενης ενέργειας αυξάνεται στο 30% για το 2030, γεγονός που αναμένεται να διατηρήσει το ποσοστό ενισχύσεων μέσω feed in premiums ή green certificates σε κάθε χώρα στον πράσινο ηλεκτρισμό. 

Στην Βόρεια Αμερική οι επενδύσεις στις ΑΠΕ θα συνεχίσουν να αυξάνονται όπως φαίνεται στους ήδη θεσμισμένους στόχους της Νέας Υόρκης να περιορίσει μέχρι το 2050 τις εκπομπές των ρύπων στα επίπεδα του 1990 ή της Καλιφόρνιας, που σχεδιάζει πώς θα καλύπτει το 50% των ενεργειακών της αναγκών από ΑΠΕ μέχρι το 2030. 
Επενδύσεις AΠΕ σε $bn μεταξύ ανεπτυγμένων και
αναπτυσσόμενων κρατών, Bloomberg, 2015 

Η διαπίστωση μάλιστα ότι το 2015 οι επενδύσεις στις ΑΠΕ ήσαν για πρώτη φορά μεγαλύτερες στις αναπτυσσόμενες χώρες (156 δισ. δολλάρια) από ότι στις ανεπτυγμένες (130 δισ.) δείχνει ότι οι επενδυτικές προοπτικές διευρύνονται σε νέες αγορές. Ξέρουμε ήδη τους λόγους για τους οποίους οι επενδύσεις στις ΑΠΕ αποτελούν σήμερα μια έξυπνη κίνηση για το μέλλον. 


  • Η πολιτική και οικονομική ενίσχυση του ρόλου των ΑΠΕ θα συνεχιστεί μέχρι να καταστούν οι κυριότερες πηγές ενέργειας στο πλαίσιο αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. 


  • Η λειτουργία των ΑΠΕ ήδη θεσμοθετείται και οργανώνεται διεθνώς, σε μακροπρόθεσμη βάση και ισορροπημένα μεταξύ των ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων κρατών. 
Η ωρίμανση των τεχνολογιών θα αυξήσει την ζήτηση φορτίων πράσινου ηλεκτρισμού, μειώνοντας το επενδυτικό κεφάλαιο και αύξανοντας το ποσοστό επιστροφής του επενδυμένου κεφαλαίου.